Hiiumaa
jalgpall

Kodukord


Klubi eesmärgiks on läbi loovuse arendamise kasvatada nutikaid ühiskonnaliikmeid läbi jalgpallialase tegevuse.

KLUBIGA LIITUMINE

1. Klubiga liitumiseks tuleb täita klubi kodulehel vorm (arvestatakse ka varasemalt e-maili teel edastatud infot või pabervorme)
2. Lapsevanem kohustub tasuma igakuist klubi liikmemaksu klubi arvelduskontole.
3. Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda 12 kuul aastas, mis kuulub tasumisele ka juhul, kui treeningutest on puudutud.
4. Klubi liikmemaksule võivad lisanduda muud kulud, mis on eelnevalt kokkulepitud lapsevanematega (võistlusvorm, transport, turniiride osavõtutasu jm).
5. Soovist klubist lahkuda teavitab noorsportlase lapsevanem kirjalikult e-maili teel.

Täiskasvanud sportlane teavitab ise e-maili teel.

OOTUSED FCH MÄNGIJALE

Treeningule ja mängule saabudes öeldakse meie klubis alati TERE ja lahkudes HEAD AEGA!

Meie klubis hinnatakse ja tunnustatakse mängijate suhtumist oma töösse ning panustamist klubi arengusse vastavalt oma võimetele. 

Selleks mängija:

1. saabub alati õigeaeselt mängule ja treeningule st on valmis alustama mängu või treeningut kokkulepitud ajal. Sellega näitad austust teiste klubiliikmete suhtes ja ei vea neid alt. 

2. on positiivse suhtumisega ja kaaslastele eeskujuks. Mängijat, kes mõjutab oma negatiivse hoiakuga kaasmängijaid, on treeneril õigus välja vahetada või eemaldada nii treeningult kui mängult.
3. käitub alati viisakalt ja ei ropenda ei mängul, treeningul ega mujal.
4. valib ilmastikule sobilikud riided. Vale või puuduliku riietuse korral on treeneril õigus mängija treeningult eemaldada. Võistlustel on ühtne klubi võistlusvorm kohustuslik (pikk ja lühike dress, kilejope, vastavalt ilmastikule).
5. kasutab treeningutel eelistatult FCH varustust, soovituslikult kannab treeningutel kaitsmeid. Võistlusmängudel on kaitsmete kasutamine kohustuslik.
6. kasutab kunstmurul selleks vastavaid jalanõusid.
7. treeningul ja mängudel ei kanna ehteid.
8. ei võta võistlustele kaasa elektroonilisi mänge, tahvelarvuteid ja muid nutiseadmeid. Lubatud on telefon, mida on võimalik vajadusel kasutada. Treener ega bussijuht ei vastuta sinu isiklike asjade eest.
9. võtab treeningule ja võistlusmängule kaasa isikliku spordijoogi.
10. informeerib kindlasti treenerit, kui noorsportlasel on mõni tervisemure.
11. informeerib treenerit, kui noorsportlane ei saa treeningul või võistlusmängul osaleda või soovib osaleda mõnel teisel mitte FCH korraldataval jalgpalliüritusel.
12. väldib mängus ja treeningul ebaõnnestumise korral negatiivsete emotsioonide välja näitamist- s.o. karjumine, lõhkumine, süüdistamine, jonnimine, ropendamine jne.
13. kaotusseisu puhul pingutab alati lõpuni ning motiveerib kaaslasi sama tegema.
14. on valmis oma klubisse panustama- näiteks kui treener palub appi pallipoisiks või väiksematele klubikaaslastele kohtunikuks, siis noormängija on nõus aitama. 

15. kuulab tähelepanelikult treeneri soovitusi ning ei sega kaaslasi, kui toimub selgitav juhendamine. On aruteludes aktiivne ja julgeb küsida.
16. aitab alati kokku korjata treeninginventari vastavalt treeneri korraldustele, selliselt kestab varustus kauem ja aitab saavutada treeningu käigus paremaid tulemusi.
17. koondise täiskasvanud mängija vastutab ise hooaja tasu ja muude kulude õigeaegse tasumise eest.

OOTUSED FCH TREENERILE

Meie klubis on esmatähtis mängijates LOOVUSE arendamine! Selleks meie klubi treener...

1. omab Eesti Jalgpalli Liidu poolt antud treenerikutset.
2. on viisakas ja sõbralik, talle on omane positiivne ja eeskujulik hoiak.
3. on suhtlemisel treeningutel ja mängudel alati korrektne.
4. on mängijatega aus, õiglane ja nõudlik - samal ajal julgustav.
5. arvestab laste erinevate võimetega ning lähtub sellest treeningute planeerimisel.
6. koostab treeningute läbiviimiseks treeningkava ning valmistab harjutuskoha või väljaku ette enne treeningu algust.
7. koostab võistlusteks mänguplaani ning on võimeline treeningutel ette näitama lastele vastavaid tehnilisi elemente või taktikalisi liikumisi.
8. teeb mängujärgseid koosolekuid, andes tagasisidet mängijatele toimunud mängudest. 9. viib läbi teooriatunde klassis ja kasutab näitlikustamise vahendeid.
10. aitab mängijatel seada isiklikke eesmärke, läheneb mängijale individuaalselt.
11. ei kasuta treeningutel ilma põhjuseta telefoni.
12. õpetavad mängijat viisil, mis tekitab mängijas kire jalgpalli vastu.
13. valmistab ette mängijat jalgpallimänguks, samal ajal kasvatades mängijat eeskujulikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks.

OOTUSED LAPSEVANEMALE

Laps vajab oma tegevuses lapsevanema toetust, külasta lapse mänge igal võimalusel ja näita üles, et hoolid! Selleks lapsevanem...

1. on lugupidav oma lapse ja tema meeskonnakaaslaste suhtes. Tunnustab last nii võidu kui ka kaotuste korral.

2. püüab mõista, et noortesport ei ole tippsport. Lapsed on kõik erinevate võimetega. Ei sea ENDA eesmärgiks mängu võitu ja selle saavutamist. Mõistab, et mänguplatsil on kõik võrdsed ning mänguaega peavad saama kõik lapsed (mitte ainult teie laps või parimad mängijad).

3. julgustab last - ei kritiseeri last ega ka tema kaaslasi, püüab jääda rahulikuks - ei tõsta häält meeskonna ja laste suhtes.

4. suhtleb noorsportlasega võistlusest ja mängudest siis, kui laps ise seda soovib.
5. ei sekku treeningprotsessi- selleks on meil treener.
6. on kohusetundlik ja täpne, viib lapse õigeaegselt trenni, õiges toitumuses ning teavitab treenerit puudumiste korral. 

7. ei kaota kontrolli oma käitumise üle seoses vastasmeeskonna tegevusega ja kohtunikega. Tihti on kohtunikeks noormängijad ning ka nemad alles õpivad seda ametit - püüa neid mõista.

8. küsimuste korral pöördub esimesena alati treeneri poole ning arutab vastavat olukorda. Siis on võimalik lapsele jagada treeneriga ühesugust infot.

9. võistluste korral ei kogune vahetusmängijate pinkide lähistele, kuna seetõttu saab laps tihti infot mängu kohta lapsevanemalt ning see võib olla erinev treeneri poolt räägituga. Lapsel on lihtsam keskenduda mängule ja treeneri juhistele, kui vanem on eemal. 

10. hoiab koos lapsega silma peal riietusel ning vajadusel küsib nõu treenerilt.

11. huvi korral saab treeneriga kokku leppida aja, kus saab arutada lapse arengu muresid ja rõõme. Vajadusel annab treener tagasisidet lapse hetke olukorra kohta ja aitab seada eesmärke tulevikuks.

12. on alati oodatud kaasa lööma klubi tegemiste juurde – uuri treenerilt ja klubi juhilt millistes valdkondades saab abiks olla.
13. jälgib, et laps ei viibiks treeningul või võistlusel haigena või vigastatuna. Informeerib sellest treenerit esimesel võimalusel.
14. jälgib koos treeneriga, et laps läbiks õigeaegselt vähemalt kord aastas noorsportlase terviseuuringud (perearst, spordiarst).
15. teavitab treenerit, kui laps osaleb väljaspool FC Hiiumaa klubi poolt korraldataval jalgpallivõistlusel (treener peab koormuse arvestust). 

16. lapsevanem hoolitseb, et klubi hooajatasu, sõidukulud, litsentsitasud ja muud kulud oleks õigeaegselt tasutud. Täisealise mängija puhul hoolitseb selle eest mängija.

17. Lapsevanemad on klubi jaoks sama olulised kui mängijad ja treenerid. Kõik ühiselt panustavad kogukonna arengusse ja moodustavad meie saare identiteeti edasikandva jalgpallipere.

Kodukord ja siin kirjeldatud reeglid aitavad meil kõigil ennekõike asjadest ühtemoodi aru saada ja lihtsustavad omavahelist suhtlemist. See omakorda loob meeldiva keskkonna, milles kõigil on hea viibida.

Jalgpall ühendab ja liidab!

Koostas:
MTÜ Hiiumaa Jalgpall –Team Detsember 2017